Tuesday, March 3, 2009

బాపు, రవి వర్మ, పికాసో, నేను..

(అంధ్రభూమి మాస పత్రిక ఫిబ్రవరి 2009 సంచిక లోని నా 'తోటరామయణం', కొన్ని మార్పులు చేర్పులతో...)


పై నలుగురి జీవితాల్లోనూ కామన్ గా ఉన్న విషయం - బొమ్మలు గీయటం. మొదటి ముగ్గురిదీ ఆ పనిలో అందె వేసిన చెయ్యి అయితే, ఆ నాలుగో వాడు అందులో చెయ్యి పెట్టిన ప్రతిసారీ కాల్చుకున్నాడు..

ఈ రోజు పొద్దున్నే నాకు రెండు ఫోన్లు వచ్చాయి - క్రాంతి విశ్వాస్, రమణ నుంచి.. "ఇవ్వాళ మా ఇంట్లో క్యారెట్ హల్వా..వచ్చెయ్యి " అన్నాడు క్రాంతి. "ఇవ్వాళ మా ఇంట్లో క్యారెట్ల హల్వా చేస్తుంది మా అమ్మ.. వచ్చెయ్యి " అన్నాడు రమణ.. రమణ గాడి వాక్యంలోని బహువచనం నన్ను వాళ్ళింటికి తీసుకెళ్ళింది....

రమణ వాళ్ళింట్లోకి అడుగు పెట్టాను..హాలులో ఎవ్వరూ లేరు. సోఫా లో కూర్చుని టీవీ ఆన్ చేసాను. 'ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ' సినిమా వస్తోంది. ఒక గుహ ముందు నుంచుని "ఖుదా కా కసం..హసన్ కా హుకుం..ఖుల్జా ఓ సిసేం" అన్నాడు యన్‌టియార్. ఆ మంత్రం కరెక్టో కాదో దేవుడెరుగు..యన్‌టియార్ అరుపుకు గుహ ద్వారం మాత్రం తెరుచుకుంది. పక్క గది ద్వారం తెరుచుకుని రమణ వాళ్ళ నాన్న వచ్చారు.. "రమణ లేడా అండీ?" అడిగాను.."మార్కెట్టుకెళ్ళాడు బాబూ..వచ్చేస్తాడు..టీవీ చూస్తూ కూర్చో" అని మేడ మీదకు వెళ్ళారు..

ఇంట్లో అడుగు పెట్టగానే కప్పులో క్యారెట్ హల్వా ఇస్తారనుకున్నా. రమణ గాడు ఇప్పుడు మార్కెట్టుకెళ్ళాడంటే..వాడు క్యారెట్లు తీసుకొచ్చి, వాళ్ళమ్మ హల్వా వండి నా చేతికి కప్పు అందేప్పటికి 'ఆలీబాబా నలభై దొంగలు ' నుండి 'ఆలీబాబా అరడజను దొంగలు ' వరకు వచ్చిన తెలుగు సినిమాలన్నీ చూసెయ్యొచ్చు. అమ్మో..అనవసరంగా ఇరుక్కున్నానని టీవీ కట్టేద్దామని రిమోట్ చేతిలోకి తీసుకున్నాను...తప్పు బటన్ నొక్కినట్టున్నాను. ఛానల్ మారింది.. ఇంకో తెలుగు సినిమా వస్తోంది. ఇంటి బయట పడదామని కుడి అడుగులో ఎడమ అడుగు వేసుకుంటూ నడిచాను..ఇంతలో టీవీ లో "గురుదేవా" అని గర్జించారు యన్‌టియార్..మేడ మీద మూడవ క్లాసు పిల్లలకు ట్యూషన్ చెబుతున్న రమణ వాళ్ళ నాన్న పరిగెట్టుకుంటూ వచ్చారు..అరిచింది నేను కాదు, యన్‌టియార్ గారని తెలుసుకుని..."మా వాడు ఇంకా రాలేదా బాబూ.. నేనెళ్ళి చూసొస్తాను. ఈలోపు మేడ మీద ట్యూషన్ పిల్లలను కాస్త చూస్తుంటావా...లేక పోతే ఇల్లు పీకి పందిరేస్తారు " అని చెప్పి వెళ్ళారు..

నేను మేడ మీదకు వెళ్ళేప్పటికి పిల్లలు ఒకళ్ళ జుట్టు ఒకళ్ళు పీకేసుకుంటున్నారు..బలపాలు నీళ్ళలో తడుపుకుని తింటున్నారు..ఇల్లు పీకేసారు - పందిరెయ్యటానికి షామియానా, మామిడాకులు కడుతున్నారు.."నాన్సెన్స్..న్యూసెన్స్...సస్పెన్స్" అన్నాను గట్టిగా. నేను అనదల్చుకుంది "సైలెన్స్" అని గ్రహించిన పిల్లలు నిశ్శబ్దంగా నా వైపు చూసారు. "మీ మాష్టారు ఇంకో పదినిముషాల్లో వస్తారు..నిశ్శబ్దంగా మీ పనులు మీరు చేసుకోండి " అన్నాను. వెంటనే పిల్లలందరూ ఒక వేలు నోటి మీద పెట్టుకుని...ఒకళ్ళ జుట్టు ఒకళ్ళు పీక్కోవటం కొనసాగించారు..

"ఆపండ్రా నాయన..పోనీ మీ మాష్టారు బయటకెళ్ళేముందు మీకు ఏ సబ్జెక్టు చెబుతున్నారో చెప్పండి " అడిగాను...నోటి మీద పెట్టిన వేలు తీయకుండా "డ్రాయింగ్" అన్నారు పిల్లలంతా కలిసి..

'డ్రాయింగ్' అన్న మాట వినగానే - చిన్నప్పుడు కాలుతున్న కొవ్వొత్తి తో ఆడుకునేప్పుడు మొట్టమొదటి సారి నా చేతి మీద మైనం చుక్కలు పడినప్పుడు కలిగిన మంట, నొప్పి కలిగాయి..

వాళ్ళల్లో ఒకడు పెన్సిల్ తీసుకుని నా వైపు స్లోమోషన్ లో వస్తుంటే కత్తితో నన్ను పొడవటానికొస్తున్న శత్రు దేశపు విలన్ లాగ కనిపించాడు. ఆ పెన్సిల్ తీసుకున్నాను కానీ ఏమి చెయ్యలో తోచటం లేదు...పక్కన్నే టేబుల్ మీదున్న ఒక తెలుగు పత్రిక తీసుకుని..కవర్ పేజీ మీదున్న హీరొయిన్ బొమ్మకు మీసాలు గీసి పిల్లలకు చూపించాను. అది చూసి పిల్లలంతా చప్పట్లు కొట్టి, నా చేతిలోని పుస్తకం లాక్కుని అందులో ఫొటోలున్న ప్రతి పేజీ చించి మీసాలు పెట్టటం ప్రారంభించారు..ఈ పిల్లలకు ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఙ్ఞానం ఇస్తే బొమ్మలు గీయటం లో నా అఙ్ఞానం బయటపడుతుందని..నేను ఆ గది బయట పడ్డాను.

హీరొయిన్ ఫొటోలకు మీసాలు పెట్టటం, దుమ్ము పట్టిన గాజు కిటికీల మీద నా పేరు రాసుకోవటం లాంటివి చాలా సార్లు చేసాను కాని...బొమ్మలు చక్కగా గీయటం అనేది నాకు చేతకాని పని. చాల రోజులు కష్టపడ్డాను నేర్చుకుందామని...ఆ తరువాత నేను తెలుసున్న విషయం - రాత్రి తరువాత పగలు వస్తుంది, భూమికి ఆకర్షణ శక్తి ఉంది, నేను బొమ్మలు గీయలేను, తమిళ హీరో/దర్శకుడు/రచయిత/నిర్మాత టీ.రాజేందర్ ఒక మనిషి - ఇవి ప్రకృతి సిధ్ధమైన విషయాలు.. వీటిని మార్చాలనుకోవటం మూర్ఖత్వం. (పై వాక్యంలో నేను చెప్పిన నాలుగు విషయాల్లో ఒకటి మాత్రం శుధ్ధ అబధ్ధం..ఏదో కనుక్కోండి చూద్దాం - క్లూ: ఈకింది ఫొటో లో ఉన్నది టీ.రాజేందర్)మా అమ్మ ఒక సైన్సు టీచరు. తన సర్వీసు లో ఎంతో మందికి బొమ్మలు గీయటం నేర్పింది..కానీ నాకు నేర్పలేక పోయింది..బడి లో ఇచ్చిన హోంవర్కు బొమ్మలు కూడా ఎప్పుడూ నేను వేయలేదు. ఐదవ తరగతి వరకు బొమ్మలు గీసిస్తే కానీ అన్నం తిననని గోల చేసి బొమ్మలు గీయించుకునేవాడిని..ఐదవ తరగతి తరువాత బొమ్మలు గీసివ్వకపోతే ఇంట్లో అందరికీ వండిన అన్నమంతా నేనొక్కడే తినేస్తానని బెదిరించి గీయించుకునేవాడిని..అసలు నా అక్షరాభ్యాసం సమయలో "అ", "ఆ" లకు బదులు ఏ బయాలజీ బొమ్మలో నేర్పించుంటే ఏ కష్టాలు ఉండేవి కావు..అ, ఆ లు నేర్చుకోకపొయుంటే యేమయ్యుండేది? మహా అంటే నాకు చదువొచ్చేది కాదు..నేర్చుకోవటం వల్ల నాకు బొమ్మలూ రాలేదు, చదువూ రాలేదు.

అయినా మూత తీయని స్కెచ్ పెన్నుతో నా నుదుటి బొమ్మ గీసాడు బ్రహ్మ దేవుడు..నేను ఎంత ప్రయత్నిస్తే మాత్రం ఏమి లాభం? బొమ్మలు అందంగా గీయగలగటం అనేది అందంగా పుట్టటం లాంటిది - ఎవరో కొంత మందికే లభించే వరం అది!

నేను తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండేప్పుడు మా డ్రాయింగు మాష్టారు "మీకు తోచిన బొమ్మలు గీసి చూపించండి " అనేవారు..నేను ప్రతిసారి 'మేఘాల ' బొమ్మ గీసేవాడిని. మేఘలకు ఒక సైజూ, షేపూ ఏడవవు కాబట్టీ నాకు తోచినట్టు గీసి...వాటికి చక్కటి పసుపు రంగు అద్ది...పైన ' నీలి మేఘాలు ' అని టైటిల్ పెట్టి చూపించేవాడిని. దానికి ఆయన ఎన్ని మార్కులిచ్చేవాడనేది ప్రస్తుతానికి అప్రస్తుతం..

నా మేఘాల బొమ్మలు చూసి విసుగెత్తిన మా మాష్టారు ఒక రోజు క్లాసులో అందరికీ స్కేలు, పెన్సిలు ఇచ్చి..వాటిని ఉపయోగించి బొమ్మలు గీయమన్నారు. మిగతా పిల్లలందరూ స్కేలు వాడి గేటు బొమ్మ, డబ్బా బొమ్మ, స్కేలు బొమ్మ..ఇలాంటివి చాలా గీసారు. నేను స్కేలు ఉపయోగించి ఒక ఎర్ర గులాబి బొమ్మ గీసాను.. అది చూసి మా మాష్టారు నా స్కేలు తీసుకుని నా చెయ్యి ఎర్ర గులాబి రంగు వచ్చేంతవరకు కొట్టాడు...

మా క్లాసులో అమ్మాయిలందరూ చాలా చక్కగా గీసేవాళ్ళు బొమ్మలు..నన్ను అమ్మాయిల మధ్యలో కూర్చొపెడితే ఏమయినా గుణం కనపడుతుందేమోనని..అమ్మాయిల వరుసలోని మధ్య బెంచీలో, ఇద్దరు అమ్మయిల మధ్య కూర్చోపెట్టాడు మా మాష్టారు..నాకు బొమ్మలు గీయటం రానందుకు మొట్ట మొదటి సారి ఆనందమేసింది..అందుకు కృతఙ్ఞతగా నూట ఒక్కటి కొబ్బరికాయల బొమ్మలు గీసి బ్రహ్మదేవుడికి సమర్పించుకున్నాను..తను సృష్టించిన లోకంలో కొబ్బరి కాయలు నూటొక్క రకాలు ఉంటాయని అప్పుడే తెలిసొచ్చుంటుంది బ్రహ్మదేవుడికి..

నా జీవితం ఇలా మూడు కొబ్బరికాయలు, ఆరు కొబ్బరిచిప్పలుగా సాగుతుండగా ఒక రోజు మా డ్రాయింగు మాష్టారు శెలవు పెట్టారు. గంట సేపు ఏమి చెయ్యాలో తోచని నా బెంచి అమ్మయిలు నా అరచేతికీ, మోచేతికి, కళ్ళకు, కళ్ళద్దాలకు గోరింటాకు పెట్టారు..ఇది చూసి ఓర్వలేని మగ వెధవలంతా మరుసటి రోజు మా డ్రాయింగు మాష్టారు దగ్గరకు వెళ్ళారు. తమలో ఒక్కరికీ కూడా బొమ్మలు గీయటం రాదని, నన్ను కూర్చోబెట్టినట్టు వాళ్ళను కూడా అమ్మాయిల మధ్యలో కూర్చోబెడితే జన జీవన స్రవంతి లో కలిసిపొతామని అర్జీ పెట్టుకున్నారు...దాని ఫలితంగా నన్ను తిరిగి మగ జంతువుల మధ్యలోకి విసిరేసాడు మా మాష్టారు.

అప్పటి నుండి స్కూలులో, కాలేజీలో ఎన్నో పరీక్షల్లో ప్రశ్నలకు సమధానాలతో పాటూ బొమ్మలు కూడా గీయమనేవారు...నేను వారి కోరికను సున్నితంగా తిరస్కరించాను..కనీ ఇంజనీరింగు లో చేరాక 'ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ ' అనే సబ్జెక్టు రూపం లో వచ్చి విధి నన్ను నడి వీధి లో నిలబెట్టింది..

ఇంజనీరింగు మొదటి సంవత్సరం లో ఉండే 'ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ ' అనే సబ్జెక్టు లో కేవలం బొమ్మలుంటాయి. వింత పరికరాలతో, రకరకాలుగా, నానా రకాల హింసలు పెట్టే సబ్జెక్టు..ఇలా థర్డు డిగ్రీ టార్చరు కు గురయ్యి సాధించే డిగ్రీ నాకంత అవసరమా అని ఆలోచించటం మొదలుపెట్టాను..నాతో సైకిల్ పంక్చర్ షాపు పెట్టిద్దామా, టెలిఫోను బూత్ పెట్టీద్దామా అని మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఆలోచించటం మొదలుపెట్టారు..

ఒక మంచి రోజు చూసుకుని మా గ్రాఫిక్స్ ప్రొఫెసర్ థామస్ పింటో దగ్గరకెళ్ళి "ఇలా ఇలా నాకు డ్రాయింగు రాదు సార్, అదీ ఇదీ చేసి మీరు నన్ను పాస్ చేయిస్తే, వాడితోనో వీడితోనో మీ బొమ్మ గీయించి, అప్పుడో ఇప్పుడో ఆ బొమ్మను ఆర్టు మ్యూసియుం లో పెట్టిస్తాను సార్" అని కాళ్ళా వేళ్ళా పడ్డాను..సరేనని నా దగ్గర ఏడొందలు ఫీజు తీసుకుని, పరీక్షలకు నెల రోజులముందు ఉద్యోగం వదిలి వెళ్ళిపోయాడు..నేను గీయించిన థామస్ పింటో గాడి బొమ్మను తీసుకెళ్ళి పోలీసు స్టేషన్ నోటీసు బోర్డు లో పెట్టొచ్చాను..

బ్రహ్మదేవుడు, విధి, థామస్ పింటో నన్ను మోసం చేసినా దినకర్ నాకు తోడుగా ఉంటానని మాటిచ్చాడు..బొమ్మల విషయం లో దినకర్ ది కూడా నా పరిస్థితే. నేను 'మేఘాల ' బొమ్మలు గీసినట్టు వీడు 'గాలి ' బొమ్మలు గీసేవాడంట...గ్రాఫిక్స్ పరీక్షలో నెగ్గుకురావటానికి నేను, దినకర్ ఒక ఉపాయం ఆలోచించాము..నేను ఐదు బొమ్మలు, వాడు ఐదు బొమ్మలు నేర్చుకుంటాము. పరీక్షలో ఎవడు నేర్చుకున్న బొమ్మలు వస్తే వాడే ఇద్దరికీ గీసిపెట్టాలి..ఆ పైన మా అదృష్టం..

పరీక్షలో నేను నేర్చుకున్న 5 బొమ్మలు వచ్చాయి. ముందుగా నా చార్టులో ఐదు బొమ్మలు గీసి, ఇన్విజిలేటరు చూడనప్పుడు నా చార్టు దినకర్ గాడికిచ్చి వాడి ఖాళీ చార్టు తీసుకుని మళ్ళీ బొమ్మలు గీసాను..నా పెన్సిల్ ముక్క విరిగిపొవటం తో దినకర్ గాడికి నా పెన్సిల్ చూపించి సైగ చేసాను..అది చూసిన ఇన్విజిలేటరు నా దగ్గరకు వచ్చి "సిగ్గులేకుండా బొమ్మలు కూడా కాపీ కొడుతున్నావా " అని నేను గీసిన బొమ్మల్లో నాలుగింటిని పెన్ను తో కొట్టేసాడు..

దినకర్ గాడి అదృష్టం చూడండి - లైసెన్సు ఇంట్లో మరచిపోయి, రెజిస్ట్రేషన్ కాగితాలు లేని స్కూటరు మీద ముగ్గురిని ఎక్కించుకుని, హెల్మెట్టు లేకుండా రోడ్డు మీద కుడి వైపు వెళ్ళినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు..కానీ నాలాంటి వాడు సొంత ఇంటి కాంపౌండు లో సైకిల్ స్టాండు వేస్తున్నా 'నో పార్కింగ్', 'ఎమిషన్ టెస్ట్ ఎక్కడ?' అని 499 రూపాయలు ఫైన్ వేస్తారు...

ఆ ఇన్విజిలేటరు కొట్టెయ్యగా మిగిలిన ఒక్క బొమ్మకు పది మార్కులొచ్చాయి..ఇంజనీరింగు చివరి సంవత్సరం దాకా పోరాడి ఏడాదికి 10 మార్కుల చొప్పున నలభై మార్కులతో చివరి ఏడాది పాసయ్యను గ్రాఫిక్స్ పరీక్ష..

ఆ తరువాత ఇప్పటీదాక బొమ్మల జోలికి వెళ్ళలేదు నేను..ఈ రోజు ఈ పిల్ల థామస్ పింటోల వల్ల నాలో పెరుగన్నం తిని, నిద్రమాత్రలు మింగి నిద్రపోతున్న కళాకారుడిని బయటకు తీసుకురావలసి వచ్చింది..

గేటు చప్పుడైతే కిందకు వెళ్ళాను..రమణ, వాళ్ళ నాన్న వచ్చారు. ఒక చేతిలో విత్తనాల కవరు, ఇంకో చేతిలో చెఱుకు గెడలు పట్టుకొస్తున్న రమణ గాడు నన్ను చూసి "రారా...ఇదిగో ఈ క్యారెట్ విత్తనాలు పెరట్లో నాటి, ఈ చెఱుకు గెడల్లోంచి చక్కెర తీసేసామనుకో - ఊరెళ్ళిన మా అమ్మ తిరిగి రాగానే నిముషాల్లో క్యారెట్ హల్వా రెడీ..అందాకా లోపల కూర్చుందాం రా"..అన్నాడు..నేను లోపలకు అడుగులేస్తుంటే పైనుండి రమణ వాళ్ళ నాన్న అరుపులు వినపడ్డాయి - "నాకు మీసాలు గీయటమేంట్రా?? ఎవడు నేర్పాడు మీకిది???"....అని

ఇక్కడే ఉందామా, ఇంటికి వెళ్ళిపోదామా అని తేల్చుకోలేక టాసు వేద్దామని నా జేబులోంచి రూపాయ బిళ్ళ తీసాను..'బొమ్మ పడితే వెళ్ళిపోదాము..బొరుసు పడితే ఇక్కడే ఉందాము ' అని మనసులో అనుకుని రూపాయి బిళ్ళ పైకి విసిరాను...ఆ బిళ్ళకు రెండు వైపులా బొమ్మే ఉన్నా కూడా...బొరుసే పడింది! అంతటి శతౄత్వం - నాకూ ' బొమ్మ ' కు..

నేను ఇదివరకే అన్నట్టు..

'బొమ్మలు అందంగా గీయగలగటం అనేది అందంగా పుట్టటం లాంటిది'..

కాబట్టీ, బొమ్మలు బాగా గీయగలిగే అబ్బాయిలూ - మీరు సినిమాల్లో ప్రయత్నించుకోవచ్చు..

బొమ్మలు బాగా గీయగలిగే అమ్మయిలూ - హి హి హి...నాకింకా పెళ్ళి కాలేదు..నాకు ఈ-మెయిలో, ఫోనో చేస్తే.................

(ఎలాగూ నాలోని కళాకారుడు నిద్రలేచాడు....అందుకే ఈ చిన్ని కళ -

ప్రకృతి - పురుషుడు : Exotic art form by Siddhartha Goutham

note: ప్రకృతి = కొబ్బరి చెట్టు+సెలయేరు+గుడిసె+ఆకాశం)

88 comments:

Wanderer said...

I can't believe my luck.... I'm the first person to comment on this post.... :-D

Wanderer said...

మీరు ఎంచక్కా రాస్తారో... ఇంత చక్కగా రాయడం చేతనైనప్పుడు వెధవ బొమ్మలు గీయడం వస్తే ఎంత, రాకపోతే ఎంత? ఐనా మీ మాటలు మేము నమ్మాలంటే మీరొక బొమ్మ గీసి స్కాన్ చేసి పెట్టాలంతే.

T Rajendar అసంఖ్యాక fans లో మీరు కూడా ఒకరని తెలుసుకుని నేను చాలా సంతోషించాను. ఒక పోస్టు exclusively T Rajendar మీద వేస్తే మీకు వంద మార్కులేసి పద్మశ్రీ ఇస్తాను.

P.G. Wodehouse బుక్స్ పది సార్లు చదివాక కూడా పదకొండో సారి చదువుతుంటే కొత్త జోక్స్ కనపడతాయి... మీ రచనలు కూడా ఆ టైపే. ఎప్పుడు మీ బ్లాగ్ చదువుతున్నా,అప్పుడే అయిపోయిందా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ సారికూడా ఇంకొంచెం పెద్ద పోస్ట్ ఐతే బావుణ్ణు అనిపించింది. Thanks for the laughs :-)

Deepu said...

awesome again !!....last lo bomma borusu lo bomma padindi...i liked that ..hats of to ur creativity :)

Wanderer said...

బొమ్మ బావుంది, లేబుల్స్ తో సహా :-)

Surabhi said...

As usual Hillarious!!!! Here is my experience with bommalu.
బొమ్మలు వెయడం లొ అచ్చం నేను కుడా మీ అంత ఎక్ష్పెర్ట్ ని. degree లొ వుండగా మా lecturer records correction చేస్తూ అందరిని ఆహా ఒహొ అని పొగుడుతు నా record రాగానె మొఖం లొ ఎవెవొ బొమ్మలు చూపిస్తూవుంటె ఏమి ప్రలయం రాబొతుందొ అని ముందె సర్దుకొని ఆవిడ తొ ఎంటి Mam అందరు జస్ట్ parrot వేస్తెనే అంత మెచ్చుకున్నారు నెను దాని shadow కుడా వేసాను కదా నాకు ఒక్క mark ఎక్కువ ఇవ్వాలి కాదా అంటె దానికి ఆవిడ first కోంచం confused గా చూసి తరువాత పడి పడి నవ్వి జాలి పడి ఫుల్ల్ marks వేసారు.
ఇంతకి విషయం ఎమిటి అంటే Aves అనె sectionlo అన్ని birds బొమ్మలు వెయాలి నెను parrot బొమ్మ వేయడానికి Try చేసి erase చేసి Try చేసి erase చేసి sheet అంత పాడు చెసి మల్లి ఇంకొ sheet waste చేయడం ఇష్టం లేక ఎలాగొ ఎన్నిసార్లు వేసినా ఎలావస్తుందొ నాకు తెలుసు కాబట్టి అదే sheet లొ erase చేసిన parrot ప్రక్కనే మల్లి వేసా.

Rani said...

మీ కొబ్బరిచెట్టు మాత్రం అచ్చు కొబ్బరి చెట్టులానే ఉంది. సూపర్ ఆర్టిస్ట్ మీరు :)

Harika said...

Oh my God..... I cant stop laughing in office.... :D
Hillarious!!!

Anonymous said...

Is there an email list or a fan club? I think it makes sense for you to have a yahoogroups list that we can join.

Anonymous said...

Simply hilarious! Wonderful as usual! బొమ్మలు గీయటంలో నేనూ మీ టైపే! మీరు మేఘాల బొమ్మలు వేస్తే నేను అమీబా గీయటంలో ఎక్స్ పర్ట్! "బొమ్మలు గీయలేని బడుద్దాయిలు" అని మనం ఒక సంఘం పెట్టుకోవాలసలు!

జీడిపప్పు said...

,"ఐదవ తరగతి వరకు బొమ్మలు గీసిస్తే కానీ అన్నం తిననని గోల చేసి బొమ్మలు గీయించుకునేవాడిని..ఐదవ తరగతి తరువాత బొమ్మలు గీసివ్వకపోతే ఇంట్లో అందరికీ వండిన అన్నమంతా నేనొక్కడే తినేస్తానని బెదిరించి గీయించుకునేవాడిని.",

మీకు మీరే సాటి!!!

నిశాంత్ said...

awesome...
భలే చెప్పారు (టి. రాజేందర్)....
అలాగే పెరుగన్నం తిని నిద్దరోతున్న కళాకారుణ్ణి నిద్రలేపడం.... ఏం పదప్రయోగం మాష్టారూ... మీకు మీరే సాటి...
కింద పది గిల గిల కొట్టేసుకునేలా నవ్వించినందుకు ధన్యవాదాలు...:-)

Vamsi Krishna said...
This comment has been removed by the author.
కత్తి మహేష్ కుమార్ said...

ఎప్పటిలాగే...కితకితకిత...

Mahi said...

:)

బాగుంది.

హీరో రోల్ బాగా తగ్గించి స్టోరీ నే హీరో చేసే ప్రయత్నం చేసారు కదూ? :)

కాని నాకెందుకో మీరు హీరో ఒరిఎంటెడ్ అయితేనే బాగ హాండిల్ చెయ్యగలరు అనిపిస్తోంది.

ఇది కూడా బాగా నెరేట్ చేసారు.

చైతన్య.ఎస్ said...

>>తమిళ హీరో/దర్శకుడు/రచయిత/నిర్మాత టీ.రాజేందర్ ఒక మనిషి - ఇవి ప్రకృతి సిధ్ధమైన విషయాలు..
>>ఐదవ తరగతి వరకు బొమ్మలు గీసిస్తే కానీ అన్నం తిననని గోల చేసి బొమ్మలు గీయించుకునేవాడిని.......
హ.హా సూపర్. అన్నట్టు ... మీ కళా ఖండం బాగుంది :)

చైతన్య said...

భలే బాగుంది మీ బొమ్మల కథ... :)
దినకర్ గారి పాత్ర కాస్త తగ్గింది ఈసారి.

అన్నట్టు నేను కూడా బొమ్మలు వేస్తాను... బాగా కాకపోయినా... ఓ మోస్తరుగా... మరి మీ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తే... :D

kiraN said...
This comment has been removed by the author.
డా.ఇస్మాయిల్ said...

hahhaha hahahahah ahahahaa ha hahahaa haa ahaaaaa haha hah ...నా వల్ల కాదు బాబోయ్! Thanks a ton for relieving my stress today.
నాకు బొమ్మలు గీయడం" అస్సలు రాదు- అలాగే "గోరింటాకు" పెట్టుకోవడం అంటే చచ్చేంత ఇష్టం కూడానూ:-)

Srinivas said...

chaala bagundi..

kiraN said...

note: ప్రకృతి = కొబ్బరి చెట్టు+సెలయేరు+గుడిసె+ఆకాశం+పురుషుడు


- కిరణ్
ఐతే OK

శ్రీనివాస్ said...

బాపు, రవి వర్మ, పికాసో, గౌతమ్, నేను.

.నెల రోజుల పాటు ఎదురు చూసాంమీ టపా కోసం .. కాకుంటే ఈసారి దినకర్ పాత్ర తగ్గింది .. గాలి బొమ్మలేయడం దినకర్ కే చెల్లింది

హి హి హి .. నాకు బొమ్మలేయ్యడం రాదు పెళ్లి కూడా కాలేదు .. హిహిహి మీకొచ్చిన ఈ మెయిల్ ఫోన్లని కొన్ని నాకు మళ్ళించండి

kiraN said...

చెప్పడం మరిచా..
హి హి హి .. అమ్మాయిలూ నాకు బొమ్మలేయడం వచ్చు పెళ్లి కూడా కాలేదు


- కిరణ్
ఐతే OK
నా బొమ్మలు

krantiviswas said...
This comment has been removed by the author.
anu said...

superr...yarrrr.......how can u write like dat...its hilarious.....

అందంగా పుట్టటం లాగా నే అందం గా రాయగలగడం ఒక వరం ...అది మీకు దక్కింది బాసూ.
keep it up....

అన్నట్లు మీకు మెయిల్ చేద్దామంటే నాకు బొమ్మలు గియ్యడం సరిగ్గా రాదు....అందుకే చెయ్యలేక పోతున్న...

Lakshmi Sravanthi Chowdam said...

"హీరొయిన్ ఫొటోలకు మీసాలు పెట్టటం, దుమ్ము పట్టిన గాజు కిటికీల మీద నా పేరు రాసుకోవటం ..."
you recalled our childhood days...even i sued to write my anme on dusted cars or buses parked on roads... :)

Then "మేఘలకు ఒక సైజూ, షేపూ ఏడవవు కాబట్టీ నాకు తోచినట్టు గీసి...వాటికి చక్కటి పసుపు రంగు అద్ది...పైన ' నీలి మేఘాలు ' అని టైటిల్ పెట్టి చూపించేవాడిని. " is wonderfulll .. YOu know, when I was new to MS-Paint, I used to draw a same picture with a big rectangle filled with black color then some dotted marks in white color to make them appear as stars and a white colored circle to look like Moon. Still i appaluse myself for my creatvity still remebering that drawing.

Your posts are all the time "Hit".... Hope your posts awaken creativity in many others who read your blog posts.

అనూ said...

మీ పోస్ట్ కోసం కళ్ళు కయలై,పండి రాలిపోయాయి కూడా,ఇప్పటికి అ భాగ్యం దక్కింది మాకు,...ఎప్పటి మాములే...చాలా .....చలా ....చాలా ..బాగుంది......దినకర్ గారు ఎం పాపం చేసారు ఎక్కువ రాయలేదు ఇసారి .....???

అన్నట్లు మా ఆర్ట్ మాస్టారు మిద పగ తో నేను బొమ్మలు గియ్యడం మానేసా,ఎప్పుడు గిసిన బాగోలేదు అన్నేవాడు,దానితో ఆయన మిద "బొమ్మ సత్యాగ్రహం" చేస్తున్న....
మనమంతా ఒకే గూటి పక్షులం.....మీ bomma మాత్రం కేక బాసూ ....నేను కూడా అంత బాగా వెయ్యలేను......అద్భుతం ...అమోఘం......

జ్యోతి said...

congratulations goutam for ur articles in andhrabhoomi. i am reading it before u post in ur blog..

really excellent writing style. keep it up..

krantiviswas said...

bagundi.... chala bagundi....

Full form lo unnaru...

month ki oka 10 stories raasi indulo padeyochhu kada...

asale recession time lo badha ga unna,... me stories chadivi ayina kaastha relief avochu

pavankumar said...

లైసెన్సు ఇంట్లో మరచిపోయి, రెజిస్ట్రేషన్ కాగితాలు లేని స్కూటరు మీద ముగ్గురిని ఎక్కించుకుని, హెల్మెట్టు లేకుండా రోడ్డు మీద కుడి వైపు వెళ్ళినా ఎవ్వరూ పట్టించుకోరు..కానీ నాలాంటి వాడు సొంత ఇంటి కాంపౌండు లో సైకిల్ స్టాండు వేస్తున్నా 'నో పార్కింగ్', 'ఎమిషన్ టెస్ట్ ఎక్కడ?' అని 499 రూపాయలు ఫైన్ వేస్తారు...

Naaku kooda anthe nandi. alage jaruguthai. Chaala baaga rasaru.
ee sari Dinakar gaari role koncham taggindi. Deeniki DFA(Dinakar fans association) President gaa memu nirasana teluputunnam. :)

ప్రదీప్ said...

> తమిళ హీరో/దర్శకుడు/రచయిత/నిర్మాత టీ.రాజేందర్ ఒక మనిషి - ఇవి ప్రకృతి సిధ్ధమైన విషయాలు
> ..నేర్చుకోవటం వల్ల నాకు బొమ్మలూ రాలేదు, చదువూ రాలేదు.
> నేను స్కేలు ఉపయోగించి ఒక ఎర్ర గులాబి బొమ్మ గీసాను..
> ..తను సృష్టించిన లోకంలో కొబ్బరి కాయలు నూటొక్క రకాలు ఉంటాయని అప్పుడే తెలిసొచ్చుంటుంది బ్రహ్మదేవుడికి..
.. ఇలా ఎన్ని వాక్యాలు నాకు నచ్చాయో చెప్పటం waste ... మీ టపా మొత్తం బాగా నవ్వించింది.. ఎలా వస్తాయండీ మీకు ఈ ఐడియాలు !!!

శ్రీనివాస్ said...

బాసు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలి .. కాస్త కాల్షీట్స్ ఇస్తారా

శ్రీనివాస్ said...

బాసు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చెయ్యాలి .. కాస్త కాల్షీట్స్ ఇస్తారా

$h@nK@R ! said...

మీ టపా ముందు నుండి మొదలెడితే చివరి వరకు... నవ్వే నవ్వు.. చాలా చక్కగా... మరో సారి మీకు మీరే సాటి ... అని నిరూపించారు! దినకర్ గాలి బొమ్మ.. అత్యాద్భుతం....!

Damo' said...

Hai Gowatham,

ee kotha post lo mammalni bagaa navvincharu.. Especially T.Rajender meedha comedy keka.. eppudanna channels marusthoo unte Rajender song kaani scene kaani vasthe nenu VOLLU saitham marachi poyi choose antha FAN may be HYBRID A/C anukovachu.. :) Naaku appudappudoo anipisthoo untundhi JANALU Ela accept chesaru ani..? Kaani mee bommala Prahasanam chala bagundhi....

krishna rao jallipalli said...

నిజ్జంగా మీ టపా సూపర్. మిమ్ములని పొగడటానికి నాకు బొమ్మలే రావడం లేదు.

Aditya said...

మాస్టారూ మీరు రాజేందర్ అభిమాని అని తెలుసుకొని సంతోషించాము. మేము(నేను నా రూమ్ మేట్స్) అంతా కలిసి ఈ రోజునుంచి రాజేందర్ ఫాన్స్ గా మారిపోయ్యాము. అందుకే ఇప్పుడే వెళ్ళి "ప్రేమ సాగరం" మూవీ దగ్గిర నుంచి లేటెస్ట్ గా వచ్చిన తన తమిళ్ మూవీ "వీరాసామి" వరకు అన్ని డి.వి.డిలు(ఒరిజినల్) కొనుక్కొని వచ్చాము. మీకు ఎప్పుడైనా బోర్ కొడితే మా రూమ్ కి రండి అన్న మూవీస్ చూసి ఎంజాయ్ చేద్దాం. కానీ మాస్టారూ ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్ అనే ఒక డ్రాకులా సబ్జెక్ట్ ని గుర్తు చేసి తప్పు చేశారు మీరు, తప్పు చేశారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ ని పబ్లిక్ గా చెప్పను చెప్పుకో లేను. మీరు మా రూమ్ కి వచ్చి రాజేందర్ మూవీస్ చూస్తున్నప్పుడు మీ ఒక్కరికీ పర్సనల్ గా చెప్తాను.

lakshmi said...

hahaha...
gud one :)

http://www.lakshmi-n.blogspot.com/

శ్రీనివాస్ పప్పు said...

కేక బాసూ కేక,
నేను కింద పడీ పడీ నవ్వుతుంటే మా కింద ఫ్లోర్లో ఆయనకి గుండె పొటొచ్చిందట తమ్ముడూ...

రవిగారు said...

మీ ఇంజినీరింగ్ exam లో కూడా ఇక్కడ రాసినట్టే బొమ్మ కింద పేర్లు రాసుంటే ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చి మీ ఇంజినీరింగ్ అందరి లాగే నాలుగేళ్ళ లో అయిపోయి వుండేది అనవసరం గా ఆరేళ్ళు లాగించ వలసి వచ్చింది తొక్కల బొమ్మల వల్ల నిన్ను వోదలను బొమ్మలి అంటు మీ వెంటే పడుతున్నాయి ఈ బొమ్మలు అదేంటో .

Mahesh Khanna said...

గౌతమ్ అలియాస్ తోటరాముడు గారు ! మీ బ్లాగ్స్ అన్ని చదివాను. నిజంగా మీ బ్లాగ్ కి లింక్ దొరకడం (కూడలి లో) న పూర్వ జన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను .. డయలాగ్ కొంచం హెవీ గా ఉన్న ఇది చాల నిజం .. జంధ్యాల గారు అన్నట్టు నవ్వడం ఒక భోగం ... నవ్వలేక పోవడం ఒక రోగం .. నవ్వించడం ఒక యోగం ..... కనుక మాకు ఈ నవ్వుల భోగ భాగ్యలను అందించినందుకు సదా కృతజ్ఞుడను ..... మీ బ్లాగ్స్ చదివాకా నా ఆయుష్షు కొంచం పెరిగినట్టు అనిపించింది .. మనసుకు చాల హాయి అనిపించింది ... really hatsoff to you !!! ఇక నుంచి తు.చ. తప్పకుండ మీ బ్లాగ్స్ ఫాలో అవుతాను ... keep writing .. and keep making us all happy with your writings .. you are gifted writer with unusual sense of humor !!!

రాఘవ said...

ఇంతకీ ఇప్పుడైనా హల్వా తిన్నారా లేదా? :)

వేణు గొపాల్ said...

"ఇవ్వాళ మా ఇంట్లో క్యారెట్ల హల్వా చేస్తుంది మా అమ్మ.. వచ్చెయ్యి " అన్నాడు రమణ.

సూపర్ బాసు ...

Latha said...

Gautham garu, ee post konchem disappointing ga undi. Mundu postlu anni maku padi padi navvela cheseyi, idi just navvinchindi.
Anyways, mee efforts, sense of humor ni mechhukokunda undalekapotunnanu.

Visu, Chennai said...

అవునూ....ఇంతకీ మీరెప్పుఢైనా టి.రాజేందర్ బొమ్మ గీసారా? దయచేసి మా కోసం ప్రయత్నిస్తారని ఆశిస్తూ....ఒక అతి తీవ్ర భయంకర రాజేందర్ అభిమాని:))

ravi said...

Hi,

This is the firt time i am giving my comments. Every blog is superb. especially Dianakar ane character nu marichipokunda anni blogs lonu pettaru.

Especially asamarthuni kaaru yatra naaku chala baaga nachina blog. 14th nenu maa friends tho kalisi Nandi hills ki velthunnanu.

Really thanks for entertainig us from this busy world.

Adarsh said...

బొమ్మలో దినకర్ లెడేంటి ? :((


rajendar.. telugu lo enduku movies teyaledu??

Anonymous said...

hi gowtham gaaru! meeru telugu raayataaniki vaade s/w eento chepthe nenu kooda try chesthaa. Prasthuthaaniki blogger vaadu iche facility tho tantaalu paduthunna. Oka blog modalupetta. 15 rojulu gaa roju modalu peduthune unna. QuillPad try chesa. Kaani akkada nunchi copy chesi blogger lo paste chesesariki adi kaastha english loki maari pothu undi.
naa mail id iamphani@gmail.com

boomer said...

మీ బ్లాగు ని చదివినట్లు నా ఎగ్జామ్స్ కి చదివుంటే గ్యారంటీగా 99% వచ్చేది..నేను కూడా డ్రాయింగ్ లో Ph.D చేసాను..నిద్ర పోయేప్పుడు లేపి అడిగినా అమీబా బొమ్మ అచ్చం అమీబా లానే వేస్తా అని frnds అంతా తెగ పొగిడేస్తుంటారు .. మీ నెక్స్ట్ టపా కోసం వేచి చూస్తున్న..

Malakpet Rowdy said...

I'm a fan of this blog. And yeah I'm a fan of T Rajendar and Sam Anderson too :))

M.Srinivas Gupta said...

కొబ్బరి చెట్టు వుంది చుశారు గురువు గారు. నిజ్జంగా మీరు కాప్షన్ పెట్టకపొయినా గుర్తు పట్టెసె వాన్నె....

సుధీర్ వూణ్ణ said...

మీ టపా వల్ల నా ఇంజనీరింగ్ రొజులలొకి అలా అలా వెల్ల. నాకు బొమ్మలు వెయటం బాగ రాకపొయిన,'ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్' మాత్రం బాగ వేసే వాడిని.

టపాల మద్య దూరం తగ్గించినందుకు నెనర్లు.

-సుధీర్ వూణ్ణ

Nenu Nenuga said...

hehehe

http://nenu-nenuga.blogspot.com/

sumanb said...

ఆ బిళ్ళకు రెండు వైపులా బొమ్మే ఉన్నా కూడా...బొరుసే పడింది! అంతటి శతౄత్వం - నాకూ ' బొమ్మ ' కు..
ఇది ultimate

పేరు చెప్తే గుర్తుపట్టేంత గొప్పవాడిని కాను said...

abba abba abba....anna naa guvvalla chenna.....enni rojulaindo mee tapa choosi....correct time lo vachindi.....ye bisha ye bisha....nuvvu keko keka..........

మనోహర్ చెనికల said...

great

పుల్లాయన said...

కొన్ని కొన్ని బ్లాక్స్ లో బాగుంది. మధ్యలో కొద్దిగా హాస్యం తగ్గినట్లు అనిపించింది. అయినా కాని కేకో కేక.

Varun said...

hilarious as usual..

meghalu geeyadam lo meekunna praavenyam meeru geesina bomma lo aakasam chooste ardham ayyindhi :D

HemanthPradeep said...

Adurs!!!

Dinakar Luck gurinchi meru varninchina teeru adbutam

Anonymous said...

does anyone have thotaramudu's(gautam's)mail ID or phone number? please share it with me

Sirisha said...

carrot halwa tinadamkosam ila commit ayyaru papam... carrot halwa ni kaasi lo vadileyandi ee saari

హర్షోల్లాసం said...

"మూడు పూవులు ఆరు కాయలు లాగా"
"మూడు కొబ్బరి కాయలు ఆరు చిప్పలు" super అసల.బాగుంది :-)

KALAPUTRA said...

Hi,

Please don't forget to my BOMMALA prapancham.

A picture of worth of 1000 words annaru, kani mee each and every word lo 1000 sense of creativity kanapaduthundhi...

http://www.orkut.co.in/Main#Album.aspx?uid=15187323289689041466&aid=1230784991

KALAPUTRA said...

Hi,

Please visit my Profile , since its a topic on ART.

see my art which is daily PART.

http://www.orkut.co.in/Main#Album.aspx?uid=15187323289689041466&aid=1230784991

KALAPUTRA said...

meru, me prapancham.

Nenu, na Prapancham.

http://www.orkut.co.in/Main#Album.aspx?uid=15187323289689041466&aid=1230784991

deepthi said...

Gowtam garu ... engineering graphics kaadu andi engineering drawing kadaa :)

pavankumar said...

Mastaaaru
Emai poyaru
Mee next blog kosam kallu kaayalu kaselaa waiting sestunte meeremo inkaaaa kothadi emi vadalaledu.April 8th ayipoyindi.
Tondaraga post cheyyandi.......:)

latha said...

same 2 same pavan umar garu post chesina maate chebudamani vachanu...gautham garu, it's already april 8...inka mee post raledenti??? inta time teesukunnarante edo chala pedda+full comedy post vestaranamaata....
memu waiting....

Anonymous said...

1st raagane ippudu mee post gurinche waiting .

april okati vidudala anukunte inka release avvaledenti mee post?

--Praveen

Nagarjuna said...

carrot vittanaalu,cherukugaDa nunchi chakkera...trademark thotaraamudu....
meeru mee blog ki,meevaina punches ki patent teeskOnDi..lEkapOtE tempt ayipOyi vErE vaaLlu copy koTTeyyagalaru....
ee post chadavaTamlO aalasyamainanduku chintistunnaanu...all the best...
waiting for your next post....
T.Rajender fans club zindabad....

saritha said...

entandi inta mandi inni rojulu ga adugutunna meeru kottha post veyyatledu...idi emaina paddati ga unda cheppandi...tvaraga post cheyyandi...

Santhosh Pulluru said...

Hi DSG garu,

I donno what to talk and from where to start!!! But I can say I am now your HARDCORE fan just after reading this post, and this is my first one!

But the very bad thing I did is, I started reading your post while I am eating!! You know now I am not OK as I vomited, I laughed from the bottom of my stomach!

Mee humour ki hats off. Title chuse naaku piccha pichha navvu vastundhi still :) Nakku navvadam ante caala estam, nenu meeku runa padivunna for making me laugh so much.

Truly speaking this is a CHANGE for us from our mechanical life.

Hope I will be in touch with u.

Raja said...

Desparately waiting for the next post......

!! aswin budaraju !! said...

సూపర్ బొమ్మ బొరుసా అదిరింది, asusal కత్తుంది.

Anonymous said...

Entandi goutham garu...two months ayipoyindandi...mee post kosam eduru choosi choosi...asahanam perigipoyi..nene oka story raasi mimmalni bhyapetti ayinaa sare, mee chetha regular gaa tapa lu raayiddam anukuntunnanu..

inka mee ishtam

Krrish said...

కొత్త టపా ఎప్పుడండి?

Anonymous said...

ha...ha...ha.... chala bagundandi mee way of narration.....
subbu

Suree said...

boomalu baga veyagalige vallantha andanga untaaraa.... nijamga...

adi nijamaithe nannu andam ga untavu ani anna modati manishi meerey autharemo....

anyways... it so hillarious

Vizard said...

came to know reg this blog from one of my friend. i can relate your logic of bringing sarCAUSTIC humor into ur blogs with that of mine. enjoyed every word form ur blog. will complete rest of your blogs soon. stay connected.

Arun Rahul said...

gripping mastaru.........
gattiga pattukoni undindi....
katha anta..true translation...
chaala chakkaga chepparu..keka ante..............

Phani said...

mothaniki meeru goppa "chekkanna" annamaata(silpam chekkevaadu jakkanna aithe pencil chekkevaadu chekkanna)..

avunu kallaki,kallajodu ki gorintaaka?hathiri yem avidia andi...

Anonymous said...

నే బ్లాగటం మొదలెట్టిన రెండు నెలలకి ఇప్పుడే మి బ్లాగు చుసా.నేను కొద్ది కొద్ది బొమ్మలు వేస్తా..ఆసక్తి ఉంటె నా బ్లాగులొ "క్రియేటివ్ ఆర్ట్" లేబుల్లో చూడండి..మీ బ్లాగు చాలామంది బ్లాగుల్లో "నేను ఫాలొ అయ్యే బ్లాగు లిస్టుల్లో" చుసి చుసీ...ఇన్నాళ్ళకు ఇలా వచ్చానండి!!

sonia said...

i couldn't stop myself from sending appreciations....wonderful.hats off to your creativity

uma blog said...

బొమ్మలు వేయడం రాకుంటె మాత్రం ఏమయ్యింది ......అందంగా అందరిని ఆకట్టు కునేలా రాస్తున్నారు కదా.... ఆ టాలెంటే గొప్ప టాలెంట్

Anonymous said...

Good one BOSS

Anonymous said...

Very nice to read..........

note: ప్రకృతి = కొబ్బరి చెట్టు+సెలయేరు+గుడిసె+ఆకాశం)

mari madhyalo aa purushudu bomma em cheppadaluchukundhi :)

Maa oorlo kobbari chettu aakulu pedda peddaga untayee..... telusa..... :))

Ravi said...

Mee 'ART' chaala baagundi . .

శివ ప్రసాద్ said...

మూత తీయని స్కెచ్ పెన్నుతో నా నుదుటి బొమ్మ గీసాడు బ్రహ్మ దేవుడు.

నాకు తెలిసి ఇంతకు మించిన వాక్యం లేదు ఈ శతబ్దానికి.నా జివితానికి కరెక్ట్ గా సరిపొయింది.

Davenportaped said...

Hi, This is the firt time i am giving my comments. Every blog is superb. especially Dianakar ane character nu marichipokunda anni blogs lonu pettaru. Especially asamarthuni kaaru yatra naaku chala baaga nachina blog. 14th nenu maa friends tho kalisi Nandi hills ki velthunnanu. Really thanks for entertainig us from this busy world.